Fraud Blocker Soru cevap
2.Ünite - 13.Ders

Soru cevap

Sorular

1) Neden kavramlar hakkında konuşuyoruz?

2) Programlama nedir?

3) Bir bilgisayara iş yaptırmak ile bir insana iş yaptırmak arasında nasıl bir fark var?

4) Bir bilgisayarın bizi anlayabilmesi için onunla hangi dil/diller aracılığı ile konuşmamız gerekiyor?

5) Duyduğumuza göre bilgisayar dünyasında her şey 1'ler ve 0'lar dan oluşuyormuş. Bu doğru mu?

6) Peki bilgisayarın anladığı dil 1'ler ve 0'lardan oluşuyorsa, o zaman biz kod yazarken 1'ler ve 0'lar mı yazacağız?

7) Seviye kavramı ne demek? Yüksek seviyeli dil ne demekti?

8) Bizim yazdığımız yüksek seviyeli programlama diline ait kodları bilgisayar nasıl anlayacak peki?

9) Derleme işlemi ne demek? Derleyici ne demek?

10) Peki seviyelerine göre programlama dilleri grafiğini baz alırsak, örneğin 3.basamakta yer alan bir dil için biz 2 sefer derleme işlemi yapmak zorunda mıyız?

11) C++ ile yazdığımız bir kodu derlemek istediğimizde her zaman saf makine dilinde bir çıktı mı alırız? İsteseydik Assembly Languages olarak da bir çıktı alabilir miydik?

12) Derleme işleminin 2.videosunda pek çok farklı sayıda derleyici olduğundan bahsettik. Neden bu kadar fazla sayıda derleyici bulunuyor. Neden derleyici değiştikçe assembly çıktıları değişiyor?

13) İşletim sistemi ne demek?

14) Peki saf makine dilinin haricinde kalan diğer programlama dilleri her zaman derlenerek mi çalıştırılır?

15) Yorumlama ne demek?

16) Bir programlama dilinin çalıştırılma sürecinde hem derleme işlemi hem de yorumlama işlemi söz konusu olabilir mi?

17) Düşük seviyeli bir dili öğrenmek ve o dilde uygulamalar geliştirmek yüksek seviyeli bir dile göre daha zorlu bir süreçtir. Doğru mu? Yanlış mı?

18) Kavramlar hakkında bu kadar konuşmak yeterli mi?

Cevaplar

WhatsApp