Fraud Blocker Seviyelerine göre programlama dilleri - 3
2.Ünite - 11.Ders

Seviyelerine göre programlama dilleri - 3

Bu derste çizmiş olduğumuz piramit, başka kaynaklarda farklı şekillerde çizilmiş olabilir. Basamak sayıları farklı olabilir. Basamaklara yerleştirilen programlama dilleri farklı olabilir. Ve hatta basamakların isimleri dahi farklı olabilir. Bizim Middle Level (orta seviye) olarak isimlendirdiğimiz basamak başka bir kaynakta High Level (yüksek seviye) olarak isimlendirilmiş olabilir. Bu farklılıkların nedeni seviye kavramının göreceli bir kavram olmasından kaynaklanıyor. Mesela bir programlama diline yüksek seviyeli bir dil dediğimizde bu tanımlamayı bir başka programlama dilini baz alarak yapmış oluyoruz. Yani yüksek seviye bir dil ama kime göre yüksek, neye göre yüksek. İşte cevap; diğer programlama dillerine göre yüksek. Bundan dolayı internette bu konuya ilişkin farklı çizimler görürseniz garipsemeyin.

WhatsApp